Hinnoittelu

Teragrepin käyttö on täysin ilmaista. Vaikka käyttäisit maksullista teknistä tukeamme, tavoitteemme on olla edullisempi kuin kilpailevat lokienhallinta- ja analytiikkatuotteet.

hinnoittelu

Hinnoittelu

Ilmaiskäyttö

Ilmainen

Teragrep on pysyvästi ilmainen sekä kaupalliseen että epäkaupalliseen käyttöön. Tukea saat käyttäjäyhteisöltä, julkisesta dokumentaatiostamme sekä bugiseurantajärjestelmästä.

Lataa (tulossa pian)

Tukilisenssi

Käyttö­poh­jai­nen hinnoittelu

Jos tahdot lisätukea, vapaaehtoinen maksullinen lisenssimme tarjoaa palvelutasosopimuksen mukaisen teknisen tuen.

Ota yhteyttä

ilmaiskäytöstä

Käytä ilmaiseksi

Teragrepiä voi käyttää pysyvästi ilmaiseksi sekä kaupallisiin että ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Voit ladata ja asentaa Teragrepin omille palvelimillesi saman tien. Voit tutustua ilmaiseen doku­men­taa­tioom­me, saada apua käyttäjä­yhteisöltä ja ilmoittaa ongelmista bugi­seuranta­järjes­telmääm­me.

Vaikka harkitsisitkin tuki­lisenssin ostamista tulevaisuudessa, voit vapaasti asentaa Teragrepin ensin ja kokeilla sitä, jotta näet sopiiko se tarpeisiisi.

Tukilisenssi

Teragrepin vapaahtoinen tukilisenssi sisältää teknistä tukea palvelutasosopimuksen mukaan. Ohjelmistobugit korjataan ja ongelmat ratkaistaan ennalta sovitussa ajassa riippuen niiden vakavuudesta.

Tukilisenssin hinnoittelu on käyttöpohjainen, joten käyttökustannukset määrittyvät datamääräsi mukaan. Hinta on 0,2732 € per 1 miljoona kerättyä tapahtumaa.

Tässä on muutamia fiktiivisiä esimerkkejä:

Aaron, itsenäinen mobiili­sovellus­kehittäjä

Aaron kehittää mobiili­sovellusta. Hän käyttää Tera­grepiä loki­tie­to­jen ke­rää­mi­seen ja löy­tääk­seen bugeja liittyen sovel­luk­sen­sa kaa­tu­mi­seen, epä­nor­maa­liin mobiili­datan­käyt­töön ja taus­ta­päi­vi­tys­ten toi­mi­mat­to­muu­teen.

Jokainen sovelluksen 1 miljoonasta käyttäjästä luo kuukaudessa 100 loki­tapah­tumaa. 100 mil­joo­nalla loki­ta­pah­tumalla Tera­grep mak­saa hänen yritykselleen 27,32 € kuukau­dessa.

Baltic Produce, kulutus­hyödyk­keiden tukku­myyjä

Baltic Produce myy kulutus­ta­va­roi­ta koko maa­han. Se käyttää Tera­grepiä valvoakseen lähe­tyk­siä, opti­moi­dak­seen toimitusketjunsa tehok­kuut­ta ja minimoidakseen tuoretuotteiden kul­je­tus­aikaa.

Jokainen 100 miljoonasta kuu­kau­sit­tain myy­dys­tä tuotteesta kir­ja­taan 10 kertaa kuljetuksen aikana. 1 mil­jar­dil­la loki­tapah­tumalla Teragrep mak­saa yrityk­selle 273,20 € kuukau­dessa.

Carbonite Corp., raskaiden laitteiden valmistaja

Carbonite Corporation valmistaa Internet-yhteydellisiä pakastimia ja jäähdyttimiä. Sen laitteet val­vo­vat käyttömääriään, ener­gian­kulu­tus­taan ja lämpötilanvaihteluaan ja rapor­toi­vat niistä eteenpäin.

Jokainen käytössä olevasta 10 mil­joo­nasta laitteesta luo kuukaudes­sa 1000 loki­tapah­tumaa. 10 mil­jar­dilla loki­tapah­tumalla Tera­grep maksaa yritykselle 2 732 € kuukau­dessa.

me teemme sen puolestasi

Me voimme tehdä sen puolestasi

Jos tahdot lisäapua Teragrepin asentamiseen ja hallinnoimiseen, voimme tarjota myös ylimääräistä teknistä tukea. Konsultti­palveluidemme hinta on 150 € / h (ALV 0 %).

Tarjoamme myös palvelintilaa ja -ylläpitoa, mikäli et halua huolehtia Teragrep-asennuksesi hallinnoimisesta itse. Ota yhteyttä ja pyydä hinta-arviota.