Ominaisuudet

Teragrep on työkalu sekä datan tallentamiseen että sen analysoimiseen. Se on serveri­pohjainen ohjelmisto selain­käyttö­liittymällä.

kuva

Ominaisuudet

information flow

Kesytä Big Data

Teragrepin datan­keräys­ominaisuudet kestävät vertailua johtavien tietueen­hallinta­tuotteiden kanssa, ja sen analytiikka­ominaisuudet toimivat Apache Sparkin voimin. Teragrepia voi käyttää datan siistimiseen ja visualisoimiseen, numeeriseen simuloimiseen, statistiikka­mallintamiseen, kone­oppimiseen ja moneen muuhun tarkoitukseen.

Teragrep on avointa lähde­koodia, jatko­kehitettävissä ja riippumaton tarjoajasta, joten se sopii sekä yritysten että julkisen sektorin käyttöön.

Visualisoi datasi

Teragrep voi visualisoida datasi automaattisesti. Voit järjestellä datasi taulukoiksi tai luoda graafisia kuvaajia.

Voit valita joko pylväskaavion, ympyräkaavion, viivakaavion, aluekaavion tai hajontakaavion. Valitse dataasi parhaiten sopiva diagrammityyli ja muokkaa sitä, miten sen arvot esitetään. Voit luoda myös useita eri arvokategorioita yhtä aikaa käyttäviä pivot-taulukoita.

information flow

Notebook-pohjainen käyttöliittymä

Teragrepissä dataa käsitellään notebookeiksi kutsuttujen tiedostojen avulla. Ne ovat interaktiivisia dokumentteja, joita käytetään datan keräämiseen, analysoimiseen ja visualisoimiseen.

Notebookin sisältö on jaoteltu osioiksi, joita kutsutaan paragrapheiksi. Niihin voi kirjoittaa sekä aktiivista koodia tuottamaan tuloksia että selkokielistä tekstiä kommentoimaan ja selittämään näitä tuloksia. Voit käyttää mitä tahansa ohjelmointi­kieltä ja kytkeä mukaan minkä tahansa datan­käsittely­järjestelmän. Teragrepin tukemia tulkkeja ovat esimerkiksi Spark, Python, JDBC, Markdown ja Shell.

information flow

information flow

Mukautettava käyttöliittymä

Analytiikka­ohjelmistojen ei tarvitse näyttää siltä kuin olisi vuosi 2005. Teragrepiä voi käyttää myös tummassa tilassa, jos työskentelet mieluummin hämärässä.

Voit myös valita erilaisista näkymä­vaihtoehdoista. Halutessasi työ­kalu­painikkeet voivat näkyä vain kursorin alla ollessaan, jos tahdot keskittyä olennaiseen muokatessasi tai läpikäydessäsi koodia. Presentaatioita varten käyttö­liittymä­elementit voi myös asettaa pysymään kokonaan piilossa.

Yhteistyö ja jakaminen

Useampi Teragrep-käyttäjä voi muokata samaa notebookia yhtä aikaa; muutokset näkyvät kaikille käyttäjille reaaliaikaisesti. Käyttäjille voi asettaa useita erilaisia käyttö­oikeustasoja esimerkiksi tiimin sellaisia jäseniä varten, joiden tarvitsee nähdä tulokset, mutta joiden ei tarvitse muokata sisältöä itse.

Yksittäisiä paragrapheja voi myös näyttää muille jakamalla niihin julkisen linkin. Tällöin pelkästään jaettu paragraph kaavioineen ja muine tuloksineen aukeaa verkko­selaimessa.

information flow
information flow

Versionhallinta ja ajastaminen

Versiointi pitää huolen siitä, että voit aina kääntää aikaa taaksepäin halutessasi. Voit tallentaa notebookeista versioita ja avata niiden aiempia versioita, jos haluat esimerkiksi palauttaa jotain sittemmin poistettua sisältöä tai jatkaa muokkaamista aiemman version pohjalta. Vertailu­työkalun avulla pystyt tarkastelemaan eroja eri versioiden välillä.

Teragrep sisältää ajastus­työkalun toistuvien tehtävien helpottamiseksi. Asettamalla notebookin suorittamaan koodinsa määrätyin väliajoin voit automatisoida sen tulosten pysymisen aina ajan tasalla.